Personvernerklæring

Vår nettstedsadresse er: https://blikkenslagerbærum.no

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Blikkenslager Bærum samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Blikkenslager Bærum, ved HR-ansvarlig, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Blikkenslager Bærum, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@blikkenslagerbærum.no.

 1. Behandlingsansvarlig

Blikkenslager Bærum er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

 1. Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, sende oss henvendelser, osv.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

 • Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev.
 • Gi deg informasjon om møter og arrangementer.
 • For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Blikkenslager Bærum skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Blikkenslager Bærum sine hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.
 1. Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon
Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

 • Hvis du retter en henvendelse til Blikkenslager Bærum via nettsidene, for eksempel fyller inn bestillingskjema eller sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.

Webanalyse og cookies
Blikkenslager Bærum samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på blikkenslagerbærum.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. blikkenslagerbærum.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

 • Google Analytics: statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyet bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.
 • Google Adwords og Facebook Ads: disse informasjonskapslene samler informasjon om hvilke annonser du har sett på internett og hvilke sider du ser på vår nettside, med formål om å gi deg relevante annonser på eksterne sider.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Blikkenslager Bærum skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google og Facebook sine sider eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.

 1. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å motta nyhetsbrev, osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

 1. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Blikkenslager Bærum som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Blikkenslager Bærum, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Blikkenslager Bærum har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer våre nyhetsbrev og annen markedsføring. Distribusjonspartnerne er:

 • Google
 • Facebook

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av nyhetsbrev.

Blikkenslager Bærum har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

 1. Direkte markedsføring

Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra Blikkenslager Bærum. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.

Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

 1. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Blikkenslager Bærum har inngått avtale med følgende databehandlere:

 • Facebook
 • Google

Alle Blikkenslager Bærum nettsider er p.t. plassert på servere i Norge.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-forordningen om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-forordningen om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

 1. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Blikkenslager Bærum har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

 1. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet i følge personopplysningsloven. Blikkenslager Bærum har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Blikkenslager Bærum behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Blikkenslager Bærum rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss via post@blikkenslagerbærum.no.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.  For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

 1. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Blikkenslager Bærum kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

 1. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Blikkenslager Bærum er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

 1. Endringer i erklæringen

Blikkenslager Bærum forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Blikkenslager Bærum. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.